Yrittäjäystävällinen Helsinki – yritykset työllistävät ja luovat hyvinvointia

Yrittäjäystävällinen Helsinki – yritykset työllistävät ja luovat hyvinvointia

 

Miten Helsingin kaupungin tulisi paremmin tukea Helsinkiin sijoittuneita yrityksiä

 

Kaupungin päätöksentekoa eivät saa ohjailla pelkästään julkisen sektorin ja suuryritysten tarpeet. Yrittäjät ja pk-yritykset on nostettava tarkastelun keskiöön kaupungin asioista päätettäessä. Yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville kohdistettu ohjaus, neuvonta ja käytännön tuki on saatava helposti yhdeltä luukulta. Yrittäjälle tai yrittäjäksi ryhtyvälle tuki verotus-, rahoitus-, markkinointi-, budjetointi- sekä vakuutusasioissa on tärkeässä roolissa yrittäjien arjessa. Byrokratiaa tulee määrätietoisesti vähentää, yrittäjäksi ryhtymistä helpottaa ja Helsinkiin asettuneille yrittäjille tulee tarjota koulutusta esim. järjestämällä kokonaisvaltaisia yrittäjyyskursseja. Yrittäjyyttä voisi edistää Helsingissä myös kaupungin halpakorkoisilla yrittäjyyslainoilla.

 

Miksi niin monet yritykset hakeutuvat toimipisteineen toisaalle

 

Keskeisenä haasteena on saada muualle Suomeen ja ulkomaille hakeutuvia yrityksiä yhä enemmän toimimaan Helsingistä käsin. Muualle Suomeen yrityksiä houkuttelee esim. se että julkiset tuet yrittäjille, pois lukien kansainvälistymistuet, on tyypillisesti rajattu siten että ne eivät koske yrityksiä joiden toimipaikka on Helsingissä. Ulkomaille yrityksen perustamista puoltavat Suomea ja Helsinkiä paremmat edellytykset yrittäjyydelle kuten kevyempi verotus, edullisemmat toimitilat ja kevyempi byrokratia. Jotta Helsinki voisi kestävällä tavalla pärjätä kilpailussa yrittäjien toimipisteiden sijainnista Suomen sisällä ja kansainvälisesti on yritysten neuvontapalveluiden oltava huippukunnossa, näkyvästi esillä ja saatavilla sekä tarjottava yhdestä paikasta. Aloittavalla yrittäjällä voisi olla nimetty ”omalääkäri”, neuvoja joka perehtyisi yrityksen problematiikkaan kokonaisvaltaisesti.

 

Miten saataisiin enemmän yrityksiä asettumaan Helsinkiin

 

Enemmän yrittäjiä toimipisteineen voitaisiin saada asettumaan Helsinkiin perustamalla yrittäjyyttä tukeva säätiö, joka varoillaan tukisi yrittäjyyttä Helsingissä. Säätiö voisi tukea esimerkiksi sellaista yrittäjyyttä jonka on vaikea saada rahoitusta tämänhetkisiltä julkisilta rahoituslähteiltä. Helsinkiä voitaisiin tehdä houkuttelevammaksi yrittäjille myös yrityshautomoiden määrää edelleen lisäämällä, mentorointi- ja tutortoimintaa kehittämällä sekä tarjoamalla yhä enemmän tukea palveluiden ja tuotteiden kehittämiseksi yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Helsinki voisi hakea oppia yrittäjyyden edellytysten parantamiselle esimerkiksi yritteliäinä maina tunnettujen Islannin, Irlannin tai Norjan kaupungeista kuten Reykjavik, Dublin tai Oslo.

 

Yrittäjän Helsinki

 

Helsingissä on suuri asiakaskunta verrattuna muihin kaupunkeihin Suomessa ja Helsingin metropolialueesta on muodostumassa yhä dynaamisempi liiketoiminnan keskus. Helsinki sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella idän ja lännen välissä ja on erinomainen kiintopiste kansainvälisille sekä EU:n että Venäjän markkinoille, kotimaan markkinoitakaan unohtamatta. Helsingissä on toimiva infrastruktuuri ja korkeasti koulutettua työvoimaa jotka luovat hyvän perustan yritystoiminnalle. Helsingistä voitaisi tehdä yhä yrittäjäystävällisempi kaupunki jonka kilpailukyky kestää sekä kansainvälisen että kansallisen vertailun.