Tiina Larsson Curriculum Vitae

CV – Tiina Larsson, Helsinki
Tutkinnot

Kasvatustieteen maisteri, Helsingin Yliopisto 1989
eMBA, Aalto Yliopisto 2012
JOKO 75 Johtamiskoulutus, Helsingin kauppakorkeakoulu 2008
Johtamisen erityisammattitutkinto JET, Johtamistaidon opisto 2005
YO -merkonomi, Tietohallinto ja kehittäminen, Malmin kauppaoppilaitos 1999
Opetushallinnon tutkinto, Opetushallitus 1994
Ylioppilas, Sibelius-lukio, Helsinki 1983
Ylioppilas, Wheatland High School, Iowa, USA 1981

Ammatillinen jatkokoulutus

Laatu- ja kehittämispäällikkö koulutus, Laatukeskus
Etelä-Suomen XCII Alueellinen maanpuolustuskurssi
Pedagogik, inriktning mot utbildningsledning, Örebron Yliopisto, Ruotsi
Työhyvinvointi ja työterveys
Esa Saarinen, Johtajuuden intensiiviseminaari / Pafos -seminaarit

Työkokemus

Toimialajohtaja, kasvatus ja opetus, Keravan kaupunki, 35 000 asukasta 3/2007 – jatkuu
Vastuualueena: varhaiskasvatus-, esiopetus-, perusopetus- ja toisen asteen koulutuspalvelut sekä aamu- ja iltapäivätoiminta

Kaupungin johtoryhmän jäsen
Kaupungin investointityöryhmän jäsen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan esittelijä
Kasvatus- ja opetustoimen palvelujen järjestämisvastuu
Kasvatus- ja opetustoimen henkilöstöjohtamisen vastuu
Kasvatus- ja opetustoimen taloudellinen budjettivastuu, vuosibudjetti 5 milj. € / n. 800 työntekijää

Kuntayhteistyö
Keski-Uudenmaan Kuntaselvitys (KUK), sivistysryhmän vpj 2013 – 2014
Kuuma sivistystoimen johtajien puheenjohtaja 2007 ja 2013
Kuuma TVT (tieto- ja viestintätekniikka) hankkeen johto- ja ohjausryhmässä
Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys, sivistystoimi, Kuuma edustaja työryhmässä, 2010

KOY Kultasepänkatu 7, rakennusaikaisen hallituksen puheenjohtaja 9/2012 – jatkuu
Keravan kaupungin Sampolan palvelukeskus, monitilatoimisto virastotalo,
laajuus 6600 kem², urakoitsijana YIT, käyttöönotettu 9/2014
– monitilatoimistoon muutto, uusien tilojen käyttöönotto sekä uuden toimintatavan ja työkulttuurin sisäänajo

Aikaansaannoksia toimialan sisältöjen uudistamisessa:
– Varhaiskasvatuksen palveluvalikon kehittäminen; kevyet hoitomuodot
– Leikkikoulujen toiminnan keskittäminen päiväkotien yhteyteen
– Varhaiskasvatuksen perhetyön kehittäminen
– Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheyhteistyö; oppilashuolto, erityisopetus jne.
– Lisäopetuksen ja valmistavan opetuksen kehittäminen
– Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisen roolin vahvistaminen kouluissa- Tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutus ja kehittämishankkeet
– Erityisopetuksen toimintamuotojen laaja-alainen kehittäminen lähikoulu -periaatteella
– Elinkaarimallin mukainen opetussuunnitelmallinen kehittäminen
– Lukion yrittäjyyskasvatukseen profiloituminen
– Kaksoistutkintojen kehittäminen (ylioppilas- ja ammatillinen päättötutkinto)
– Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan organisointi osana koulujen toimintaa
– Koulunkäyntiavustajien siirtyminen vuosityöaikaan

Aikaansaannoksiani johtamistehtävässä:
– Laatutyöskentelyn ja itsearviointikäytänteiden (EFQM) kehittäminen ja käyttöönotto
– Talouden seurannan ja talousarvion laadinnan kehittäminen palvelujen tuotteistamisen avulla
– Toimialan organisaatiouudistus; osastojen tukipalvelujen yhdistäminen
– Toimialan prosessien yhdenmukaistaminen osastoilla; johtosääntöjen päivittäminen
– Toimialan johtamiseen vaikuttavien tekijöiden kirkastaminen; strategiakartan laatiminen
– Johtamisjärjestelmän ja esimiesten tuen organisointi ja kehittäminen

Opetuspäällikkö, Keravan kaupunki (n. 35 000 asukasta) 7/2006 – 2/2007

Opetussuunnitelmatyö, yleissivistävän koulutuksen suunnittelu ja pedagoginen kehittäminen
Oppilashuollon ja erityisopetuksen suunnittelu ja kehittäminen
Kehittämistyöryhmien ja kehittämishankkeiden johtaminen ja jalkauttaminen
Henkilöstökoulutuksen suunnittelu

Sivistysjohtaja, Someron kaupunki (n. 10 000 asukasta) 8/ 2003 – 7/2006

Sivistystoimen toimialajohtaja (opetus, kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuorisotoimi ja vapaa-aika)
Someron kansalaisopiston rehtorin tehtävät
Sivistyslautakunnan ja vapaa-ajanlautakunnan esittelijä ja sihteeri
Sivistystoimen strateginen, operatiivinen, henkilöstö- ja taloushallinnon johtaminen ja kehittäminen
Kaupungin johtoryhmän jäsen

Kehittämishankkeet toimikauteni aikana:
– Sivistystoimen organisaatiouudistus
– Perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmien uudistaminen
– Arviointistrategian laatiminen sivistystoimen toimialoille
– Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmatyö
– Oppilashuollon ja erityisopetuksen strategiat
– Kouluverkkoselvitys

Paikalliset indikaattorit projekti, Opetushallitus – johtoryhmän jäsen (oman toimen ohella) 5/2004 – 4/2006

Helsingin Herttoniemenrannan koulurakennushankkeet 1995 – 1999
Helsingin kaupungin Herttoniemenrantaan rakennettujen koulu- ja päiväkotikiinteistöjen suunnittelu-,
rakentaminen ja käyttöönotto sekä toiminnan käynnistäminen:

– Sataman päiväkoti ja koulu,
– Tuorinniemen päiväkoti ja koulu,
– Paasivaaran päiväkoti ja koulu sekä
– Herttoniemenrannan pääkoulu

Rehtori, Herttoniemenrannan koulut, Helsingin kaupunki 6/1996 – 8/2003

Johtamani kehittämishankkeet ja projektit:
– Opetushallituksen opetussuunnitelmanperusteiden pilotti hanke
– Laadun kehittämisen projekti
– Peruskoulun sisällön ja rakenteen kehittämishanke (Opetushallitus)

Työryhmät:
– Helsingin opetusviraston rehtorifoorumin suurpiiri 6. edustaja 1999 – 2000
– Opetustoimen pedagoginen koulurakentamisen yhteistyöelin, puheenjohtaja 1998 – 2000
– Työryhmän julkaisut opetusviraston julkaisusarjassa
– A1:1999 Käsikirja uuden kouluhankkeen pedagogiselle suunnittelijalle
– A1: 2000 Koulun toiminnallinen käynnistäminen
– A2: 2000 Käsikirja perusparannushankkeen pedagogiselle suunnittelijalle
– A3: 2000 Monitoimitalon hallintomalli
– Esi- ja alkuopetuksen alueellisen tukiverkon kaakkoisen alueen edustaja (ENSIO -verkko) 1999 – 2000
– Aurinkolahden peruskoulun arkkitehtikilpailun tuomariston jäsen 2000
– Helsingin kaakkoisen alueen esiopetuksen ja päivähoidon laadun kehittämisryhmä,
opetusviraston edustaja 1995 – 1997
– Akvaariokokeilu vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen työryhmän jäsen 1994 – 1997
– Pedagoginen asiantuntija Herttoniemenrannan koulujen rakennusprojekteissa 1995 – 1999

Kouluttaja, Helsingin yliopisto, Vantaan täydennyskoulutuslaitos (oman toimen ohella) 1998 – 2000

Luokanopettaja, Helsingin kaupunki, Porolahden peruskoulu 8/1993 – 6/1996

Luokanopettaja, Lahden kaupunki, Kivimaan ala-aste 8/1989 – 7/1994

Ohjaaja, Lahden kaupunki, Tanhuan kesäsiirtola 1987 ja 1986

Luokanopettaja, Hollolan kunta, Salpakankaan ala-aste 1988

Pääsihteeri, OAJ, Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto 1/1986 – 12/1987

Viulunsoiton tuntiopettaja, Itä-Helsingin Musiikkiopisto 9/1977 – 5/1980

 

Kokemus ulkomailla

– eMBA-moduli / Palo Alto; Berkeley University and Stanford University 2012
– JOKO johtamiskoulutuksen ulkomaanjakso Peking ja Saghai Kiina 2008
– Pohjoismainen ystävyyskuntaseminaari; Keflavik Islanti 2006
– Pohjoismainen ystävyyskuntaseminaari; Vindafjord Norja 2005
– British Counsil rehtorivaihto-ohjelma, Lontoo 2003
– Ystävyyskoulutapaaminen Pietarissa, Koulu nro 415 2002 ja 2003
– Euroopan rehtoreiden konferenssi, Tallinna 2002
– Pohjoismainen rehtorikonferenssi, Göteborg, Ruotsi 2001
– Laatukoulutuksen opintomatka Birminghamiin 1999
– Johtamiskoulutuksen opintomatka Brysseliin ja Maastrichtiin 1998
– Koulurakentamisen opintomatka Wieniin 1998
– Lasten maailma -matematiikkaprojekti Moskovassa, OPH 1998
– Ystävyyskouluvierailuja Ruotsiin useita
– Vaihto-oppilas USA, Iowa 1980 – 81

Luottamustehtävät ja yhdistystoiminta

Helsingin Edistyskokoomus, hallituksen jäsen, 2013 – jatkuu sihteeri (2013 – 2014), varapuheenjohtaja (6.11.2014 – )

KOY Kultasepänkatu 7, Keravan kaupungin virastotalo, Sampolan palvelukeskus, Hallituksen puheenjohtaja 2012 – jatkuu

Keravan Palvelutalosäätiö Hallituksen varajäsen 2012 – jatkuu

Hyvinkään Urheiluratsastajat, jäsen 2006 – jatkuu Kansallinen stewardi

Someron Osuuspankin hallintoneuvosto, jäsen 2004 – 2013

Someron ratsastajat ry, hallituksen jäsen ja puheenjohtaja 2004 ja 2005

Someron rotaryklubi, hallituksen jäsen 2004 ja 2005

Partiolippukunta Meritähdet ry, lippukunnan johtaja 1984 ja 1985

– Partiouran aikana sudenpentulauman johtaja
– Lippukunnan tiedottajana ja pressiklubin jäsenenä
– Pääkaupunkiseudun partiolaisten sudenpentujohtajien kouluttajana

Harrastukset

Kouluratsastus, Golf, Kuntosali, Musiikki; viulun soitto

Ansiomerkit

Suomen kuntaliiton hopeinen ansiomerkki 2009
Lahden ratsastajien pronssinen ansiomerkki 1994