Maahanmuuton kustannukset on avattava

Kuva: M. Lahtinen
Kuva: M. Lahtinen

Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttajille maksettavat korvausperusteet on avattava ja tehtävä läpinäkyviksi. Maahanmuuttoa koskevat menoerät on kirjattava yksiselitteisesti talousarvioon ja niitä koskevien talousarviokohtien on oltava mukana leikkauslistoilla samalla tavalla kuin muidenkin talousarviossa olevien menoerien.