Ei siltarumpuja maakuntiin helsinkiläisten verovaroilla

Ei siltarumpuja maakuntiin helsinkiläisten veroeuroilla Helsinkiläisten veroeurot on kohdennettava Helsingin kehittämiseen. Pääkaupungin kehittäminen tarvitsee pääkaupungin rahat. Valtionosuusjärjestelmä on muutettava enemmän asukaspohjaiseksi. Asukaspohjainen rahoitus synnyttää automaattisesti luonnollista kuntayhteistyötä. Helsingin menestys Suomen pääkaupunkina on koko maan yhteinen etu.

Kehitysapu – oman tunnon keventämistä vai oikeaa välittämistä

Suomessa kehitysyhteistyöhön osoitettujen verovarojen tulee tuottaa lisäarvoa myös suomalaisille. Köyhyyden vähentämisen eteen on tehtävä työtä myös kotimaassa. Suomessa tulee ottaa uudelleen käyttöön laki, jossa säädetään, että kehitysyhteistyöhankinnat tulee tehdä Suomesta, suomalaisena työnä ja suomalaisten työntekijöiden toimesta. EU ja ETA maiden ulkopuolelta Suomeen tulevien opiskelijoiden koulutuskustannukset ja suomalaisten kehitysmaihin viemän osaamisen kustannukset tulee laskea osaksi Suomen […]

Sote-remontti tarvitsee uusia remonttimiehiä

Sote-uudistuksen alkuperäisenä tavoitteena oli supistaa julkisen sektorin kestävyysvajetta, toisin sanoen leikata julkisen sektorin kuluja. Tähän tavoitteeseen nähden päätöksentekoon tuotuja sote-ehdotuksia oli vaikea ymmärtää, koska niissä vastuu rahojen käytöstä oli eriytetty operatiivisen toiminnan vastuusta ja ne olisivat tuoneet kunnille merkittäviä lisäkustannuksia, joita olisi pitänyt kattaa mm. opetuksesta leikkaamalla. ******************************************* Sote puhututtaa edelleen eikä jätä meitä rauhaan, […]

Yrittämisen sietämätön keveys – Tiinan yrittämisen teesit

Yhteiskunnan hyvinvointi syntyy kannattavien yritysten menestyksestä. Suomen yrittäjät ovat asettaneet tavoitteeksi, että yrittäminen olisi seuraavan hallitusohjelman keskiössä. Yrittämiseen kohdistuvan yhteiskuntavaikuttamisen painopisteinä tulisi olla rahoituksen saannin helpottaminen, työlainsäädännön uudistaminen sekä julkisen sektorin hankintatoimen kehittäminen paremmin pk-yrityksiä huomioivaksi. Suomen kansainvälinen kilpailukyky on heikentynyt, mutta se ei ole kuitenkaan ainoa syy Suomen heikentyneeseen taloustilanteeseen. Suomen kilpailukykyä ovat heikentäneet […]

Tiedolla johtaminen – Tiinan kuntapalveluteesit

Julkisten palvelujen järjestämisessä tulee tehdä täysremontti. Palveluiden järjestäminen tulee perustua tarpeeseen ja järjestämistapojen tiedon pohjalta analysoituihin vaihtoehtoisiin tapoihin. Palvelujen järjestämisessä tulee huomioida tarve, paikallisuus ja toimintaympäristön asettamat vaatimukset sekä ajankohtaan että asiakkaisiin liittyvät erityispiirteet. Julkisen palvelutuotannon taloudellisuuden, tuottavuuden ja tehokkuuden hallinnassa on keskeistä tiedolla johtaminen, jossa palvelujen tuotteistamisen kautta saadaan tuotteiden kustannusrakenne vaihtoehtoisine tuottamistapoineen selvitettyä. […]

Tiina Larssonin koulutusteesit

Koulutuksen ja sivistyksen asiantuntijana, opettajana, rehtorina sekä kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtajana toimineena pidän tärkeänä, että me suomalaiset kilpailemme osaamisella ja koulutuksella. Koulutus kiihdyttää taloudellista kasvua ja vaikuttaa tuottavuuden ja talouden kehitykseen sekä ihmisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Yhä pidemmät työurat edellyttävät meiltä elinikäistä oppimista. Koulutuksella teemme kilpailukykyisiä suomalaisia. Siksi olen laatinut omat koulutusteesit. Meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä Suomesta […]

Millainen on hyvä kansanedustaja?

Eduskuntavaalit ovat kovaa vauhtia lähestymässä ja moni etsii itselleen sopivaa ehdokasta, jota äänestää. Ehdokkaita on paljon ja he ovat erilaisia niin koulutukseltaan kuin kokemukseltaan ja he ovat erilaisia myös ihmisinä. Millainen on sinulle hyvä ehdokas? Kansanedustajan työ on luottamustoimi, johon ehdokas hakeutuu halusta vaikuttaa yhteisiin asioihin, palvella maata sekä kehittää suomalaisen yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja Suomen kilpailukykyä. Muitakin […]