Helsingin talous – palveluja ja investointeja

Helsingin talous – palveluja ja investointeja   Mitä uusia haasteita on viime vuosina ilmaantunut tai nyt ilmaantumassa   Helsingin kaupungin taloudellinen asema muuttui oleellisesti vuodesta 2014 Helsingin Energian ja Helsingin Sataman yhtiöittämisen seurauksena. Vuonna 2015 Helen Oy:n liikevoitto ei enää ollut parantamassa kaupungin vuosikatetta ja siten kaupungin tulorahoituksen taso aleni merkittävästi aikaisemmista vuosista. Kaupungin lainakanta […]

Varhaiskasvatuksen taideopetus – parasta ennaltaehkäisyä

Varhaiskasvatuksen taideopetus – parasta ennaltaehkäisyä   Varhaiskasvatus on muutoksessa. Monin paikoin mietitään, millä tavalla voidaan vaikuttaa lasten kehitykseen niin, että he saisivat parhaat eväät elämäänsä. Varhaiskasvatuksen kehittämisen keskiössä tulee aina olla lapsen hyvinvointi ja oppiminen. Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöjen tulee tarjota haasteita taitojen ja tunteiden kehittymiselle, ajattelulle ja mielikuvitukselle sekä mahdollisuudet oman tekemisen ja kokemisen kautta oppimiseen. […]

Yrittäjäystävällinen Helsinki – yritykset työllistävät ja luovat hyvinvointia

Yrittäjäystävällinen Helsinki – yritykset työllistävät ja luovat hyvinvointia   Miten Helsingin kaupungin tulisi paremmin tukea Helsinkiin sijoittuneita yrityksiä   Kaupungin päätöksentekoa eivät saa ohjailla pelkästään julkisen sektorin ja suuryritysten tarpeet. Yrittäjät ja pk-yritykset on nostettava tarkastelun keskiöön kaupungin asioista päätettäessä. Yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville kohdistettu ohjaus, neuvonta ja käytännön tuki on saatava helposti yhdeltä luukulta. […]

Helsingin suuret rakennushankkeet – rahanmenoa vai lisäarvoa kaupunkilaisille

Länsimetro Länsimetro-hankkeen ykkösvaihe lähenee päätöstään ja edellytykset liikenteen aloittamiselle ovat kesäkuussa Ruoholahdesta Lauttasaaren ja Koivusaaren kautta Matinkylään. Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien teemat sivuavat toisiaan, kun Lauttasaaren aseman teemana on vesi jähmettyneessä olomuodossa lumena ja jäänä ja Koivusaaren aseman pääteemana on vesi merenä. Päivittäisiä käyttäjiä Lauttasaaren asemalla on noin 20 000 ja Koivusaaren asemalla noin 8 […]

Rohkeutta on äänestää uutta osaamista

Näissä vaaleissa on aika saada eduskuntaan asiantuntevaa uutta osaamista. Uuden osaamisen äänestäminen vaatii kansalaisilta erityistä rohkeutta. Kuitenkin nyt jos koskaan, tarvitaan uudenlaista tapaa ajatella. Tarvitaan käytännön kokemusta elävästä elämästä ja tavallisesta arjesta. Tarvitaan hyvää asioiden valmistelua, jossa asiasisällön yhteydessä lasketaan myös päätösten tuottamat kustannukset. Tarvitaan ymmärrystä ja tietoa minkälaiset ratkaisut toimivat kentällä julkisia palveluja koskevia […]

Suomi nousuun älykkäästi

Kaupunkien, yritysten ja yliopistojen yhteistyö on avain uuden ajan tietobusineksen kasvuun. Meillä on olemassa edellytykset, mutta yhteistyö on rikki. Nyt onkin panostettava siihen, että poliittiset ohjausjärjestelmät, yliopistojen kannustimet ja yhteistyön intressit saadaan osoittamaan samaan suuntaan. Mielestäni koulutukseen ja tutkimukseen tulee satsata, eikä siitä voi enää säästää. Koulutuksesta säästäminen estää Suomea kehittämästä uusia älykkäitä erikoistumisaloja ja […]

Holhousyhteiskunta on purettava

Ihmisille on annettava omaa elämäänsä koskeva päätösvalta ja vastuu. Jatkuva holhoaminen on kerta kaikkiaan lopetettava. Purettavista holhousyhteiskunnan normeista ovat esimerkkeinä mm. alkoholipolitiikka, kauppojen aukioloajat ja vanhempainvapaat. Kyllä 2000-luvulla ihmisen täytyy voida ja kyetä päättää itse omista valinnoistaan.

Maahanmuuton kustannukset on avattava

Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttajille maksettavat korvausperusteet on avattava ja tehtävä läpinäkyviksi. Maahanmuuttoa koskevat menoerät on kirjattava yksiselitteisesti talousarvioon ja niitä koskevien talousarviokohtien on oltava mukana leikkauslistoilla samalla tavalla kuin muidenkin talousarviossa olevien menoerien.

Eläke on eläkeläisen palkka

Eläkkeitä ei saa verottaa kovemmin kuin työtä. Eläke on työelämän aikana ansaittua tuloa eikä sosiaalietuutta. Työeläkkeiden indeksejä ei saa jäädyttää eikä eläkeläisiä saa verottaa enempää kuin palkansaajia. Eläkeläiset ovat työllään rakentaneet tämän maan ja ovat siten oikeutettuja eläkkeeseensä.

Raiskaajien ja rattijuoppojen tuomioita kovennettava

Tuomioita raiskaajien ja rattijuoppojen aiheuttamista rikoksista on kovennettava seuraavalla hallituskaudella. Eduskunnalla eli nyt valittavilla kansanedustajilla on tässä asiassa ratkaisun avaimet käsissään. Tuomioiden on jatkossa vastattava Suomen kansan yleistä oikeustajua.