Holhousyhteiskunta on purettava

Kuva: M. Lahtinen
Kuva: M. Lahtinen

Ihmisille on annettava omaa elämäänsä koskeva päätösvalta ja vastuu. Jatkuva holhoaminen on kerta kaikkiaan lopetettava. Purettavista holhousyhteiskunnan normeista ovat esimerkkeinä mm. alkoholipolitiikka, kauppojen aukioloajat ja vanhempainvapaat. Kyllä 2000-luvulla ihmisen täytyy voida ja kyetä päättää itse omista valinnoistaan.