Helsingin suuret rakennushankkeet – rahanmenoa vai lisäarvoa kaupunkilaisille

Kokoomus Helsinki kuntavaaliehdokkaat Tiina Larsson
Tiina Larsson #91

Länsimetro

Länsimetro-hankkeen ykkösvaihe lähenee päätöstään ja edellytykset liikenteen aloittamiselle ovat kesäkuussa Ruoholahdesta Lauttasaaren ja Koivusaaren kautta Matinkylään. Lauttasaaren ja Koivusaaren asemien teemat sivuavat toisiaan, kun Lauttasaaren aseman teemana on vesi jähmettyneessä olomuodossa lumena ja jäänä ja Koivusaaren aseman pääteemana on vesi merenä. Päivittäisiä käyttäjiä Lauttasaaren asemalla on noin 20 000 ja Koivusaaren asemalla noin 8 000. Koivusaaren aseman yhteydessä ovat Suomen pisimmät liukuportaat jotka ovat pituudeltaan yli 76 metriä. Asema on myös maailman ainoa meren alle rakennettu metroasema.

Länsimetron rakentamisella on merkittävä työllistävä vaikutus. Hanke työllistää satoja suunnittelijoita ja tuhansia rakentajia ja välillisesti tuhansia alihankkijoita. Arvion mukaan hankkeeseen sitoutuu noin 4 500 henkilötyövuotta, ja länsimetro koostuu 281 erilaisesta urakasta, sopimuksesta ja tilauksesta. Länsimetron loppukustannusennuste on 1 987 miljoonaa euroa ja Helsingin maksettavaksi tuleva osuus tästä on 225 miljoonaa euroa. Esim. Helsingin kaupungin 2017 talousarvion toimintamenoihin 4 568 miljoonaa euroa suhteutettuna Länsimetrosta aiheutuva kustannus Helsingin kaupungille ei suuruusluokaltaan ole valtava.

Olympiastadion

Helsinkiin on rakentumassa uudistettu Olympiastadion joka on kansainvälisten suurtapahtumien vaatimukset täyttävä monitoimiareena ja on päivittäin myös kaupunkilaisten ja vierailijoiden käytössä. Ovet avautuvat 2019 jonka jälkeen Olympiastadionilla arvioidaan vierailevan vuosittain noin miljoona kävijää, kun viime vuosina vierailijamäärä vuosittain on ollut noin 650 000 – 700 000. Uusien tilojen kuten vierailijakeskuksen, tapahtuma-aitioiden ja ravintoloiden rakentumisen lisäksi katsomot, kenttäalue ja juoksuradat uudistetaan ja esim. kaikki katsomonosat saavat yllensä katoksen ja istuimet uudistuvat. Uudistettu Olympiastadion voi olla käytössä seuraavat 75 vuotta.

Kyseessä on erittäin poikkeuksellinen urakka jossa uudistetaan 80 vuotta vanha suojelukohde nykyajan vaatimukset täyttäväksi monitoimiareenaksi. Olympiastadion-hankkeen kustannusarvio on 261 miljoonaa euroa ja Helsingin kaupunki vastaa hankkeen rahoituksesta 50 % osuudella. Kaupungin osuus noin 131 miljoonaa euroa on suuruusluokaltaan hieman esim. Länsimetrosta kaupungille aiheutuvia kustannuksia alhaisempi. Kuten Länsimetro-hankkeella, Olympiastadionin rakentamisvaiheella ja myös toimintojen laajentamisella on merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Olympiastadionin rakentamisella on myös tärkeä helsinkiläisen kulttuuriperinnön säilyttämisen lisäarvoa tuova näkökulma.

Eduskunta

Eduskunnan peruskorjauksen viimeinen vaihe on käynnissä kun Eduskuntatalo pyritään palauttamaan alkuperäiseen loistoonsa syksyyn mennessä. Peruskorjaushankkeen kohteista maanalaiset tilat, kirjasto- ja hallintorakennus, kaksi kansanedustajien työhuonesiipeä sekä vanha Kaupunkiliiton talo on jo saatu valmiiksi. Tavoite on, että itsenäisyyden satavuotisjuhlaistunto pidetään peruskorjatussa Eduskuntatalossa jossa kaikki taloon tuleva uusi tekniikka kuten ääntenjakaumataulu on pyritty istuttamaan rakennukseen sen alkuperäistä tyyliä, 1920-luvun klassismia kunnioittaen.

Uusimman valtion talousarvioesityksen mukaan vuonna 2007 alkaneen eduskunnan peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat vähintään 273 miljoonaa euroa eli hieman esim. Olympiastadion-hankkeen kokonaiskustannuksia suuremmat. Kyseessä on ensimmäinen kerta kun Eduskuntatalon talotekniikkaa ja rakenteita peruskorjataan kokonaisuutena ja Eduskuntatalon osuus kokonaiskustannuksista on 125 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan kyseessä lienee kaikkien aikojen suurin julkisten tilojen peruskorjausprojekti ja projektin työllisyysvaikutukset ovat huomattavat.

Yhteenveto

Länsimetro-hankkeen päätyttyä Helsingin ja Espoon yhdistää kansainvälisessä vertailussa kärkitasoa edustava nykyaikainen ja aikaa kestävä metrojärjestelmä joka mahdollistaa Helsingin kehittymisen laajalla vaikutusalueella. Olympiastadion taas on kansallisomaisuutta, joka on tarjonnut suuria elämyksiä useille sukupolville ja joka kokee muodonmuutoksen jonka avulla sille taataan paikka myös tulevien sukupolvien elämyksissä. Eduskuntatalo puolestaan on uniikki, myös osa kansallisomaisuutta, ja julkisuuden kohteena jatkuvasti. Tämän kokoluokan hankkeilla myös työllisyysvaikutukset ovat merkittävät joten katson, että Helsingin eduksi on myös tulevaisuudessa toteuttaa ja olla osana asukkailleen lisäarvoa tuottavissa suurissakin kaupungin kehitystä tukevissa rakennushankkeissa. Kaikissa hankkeissa tulee aina kuitenkin katsoa riittävän pitkälle tulevaisuuteen, jotta pitkän tähtäimen tarpeet voidaan viisaasti ennakoida. Siksi mielestäni on viisautta rakentaa autokaistat Kruunuvuoren sillalle, jos siltahanke toteutetaan.